Licens

Vi arbeider til og med med lisensavtale for en del av våre varemerker. Vi er nøye med å kvalitetssikre hele prosessen fra design og produksjon til leveranser.

Vårt mål er å fortsette å utvikle oss og å bli markedsledende innen de segmenter vi er aktive i idag. Dette krever at vi stadig går på tå og ikke er redde for forandringer, samtidig som det forutsetter mange års erfaring, kompetanse, god markedskunnskap og et hengivent personale. Vi vet hvilken kompetanse som kreves for hvert område og stadie og har personale deretter. Vi er stadig på jakt etter at våre prdukter og tjenester skal utvikle seg til det bedre.

I et marked som stadig krever forandring og med trender som kommer og går gjelder det at man er responsive og er ytterst beredt til å bidra til utviklingen. Vi fungerer både som klagemur og som samarbeidspartner for såvel forhandlere som for leverandører. Gjennom å ha stor kunnskap i bransjen og med den kompetansen som kreves kan vi hele tiden møte de forventningene og behov som våre kunder har.

Vi tror på samarbeid som gagner alle ledd fra leverandør til sluttkonsument og strever derfor etter å være en pålitelig link mellom våre leverandører og våre kunder. Vi er helt overbevist om at det er til alles fordel å fremme langsiktige og sterke relasjoner.